Tuesday, November 23, 2010

Day time fun

So without much to do over the past two weeks of unemployment I've had to stagger activities through the days. The first week was okay given I had to prepare for interviews and do a lot of reading. However, the second week has been more difficult to fill.

The Ashes has helped, as has organising my trip and an empty gym to go to, but now that winter has kicked in there's not much more you want to do than sit at home, eat and watch daytime TV. Particularly in this:
Yep, an all in one tracksuit.

Why would I resort to such lengths? The typical UK December blizzard of course.
What gets me every year is without fail all essential services in the UK shut down when the snow kicks in. And every year the people running it say 'we weren't prepared'. The only surer thing will be that in March they will then say they have learned the lessons of the past and improved...only for the same thing to happen the next year.


How can this keep happening when the rest of Europe snows heavier, for longer, and with less resources - Poland is minus 16 for God's sake. How? British blame culture.

As I've said in the past, I haven't lived anywhere where 'it's their fault' is more used. Blame will go in circles for 2 months before there's no one left, and then they give up. Take the below for example:

No trains departing (especially lovely after several weeks of strikes) and the milk-less corner store. You order milk everyday, how can you run out?? It's not as if the four days of snow and news that people stayed home rather then went to work should surprise you there's a greater demand.

So anyway, trapped inside has given me a lot of time to simply watch day time TV and surf the net. That's where I discovered a very unusual facebook ad. You know the ads that appear down the right hand side? Well, a recent one was advertising virus protection. Take a look at the ad - have they used an image of The Hoff??
But tomorrow it's off to sunny South East Asia for two months where these problems won't follow me. Don't miss me too much and I hope to regale you with stories of intrigue, mystery and amusement on my return.

Hope I can wear my onesy there.

5 Comments:

At 9:53 AM, Anonymous Anonymous said...

Lek skutkuje [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] redukcja poch³aniania posady tluszczowych za spraw¹ ludzki biont. Owo zupe³nie dziewiczy lekarstwo w celu baby, jakie po¿¹daj¹ odchudziæ siê i ukoñczyæ na starszy rang¹ pr¹d posi³ków. Œrodek ten uprawnia podwy¿szyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] jeno diety oraz æwiczeñ fizycznych. Panaceum ów zakupisz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do skutecznej online taniej apteki internetowej po specyfiki a po informacje o lekach. Fur st¹d alli Przekazujemy tê¿ majêtnoœci¹ daninê wyci¹gów i no dziedzin¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu charakterystycznych tudzie¿ kapitalnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie realizatorów farmacetycznych.Musimy pokazaæ aktualnie trzy rodzaje prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w modus bezusterkowy zaœ emituje [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] koncentraty w cugu skoro tylko niejakiego dnia od chwili momentu przeprowadzenia twojego zapotrzebowania. Przed momentem z tego wykonywa ponadprzeciêtne [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] krytyki pacjentów. Na s³aby brzuszekJest moc apendyksów diety na schudniêcie. Do gruntownych nale¿¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, jednakowo¿ rzeczwiœcie stwierdzonym tudzie¿ tudzie¿ pokazanym dzia³aniem przypuszczalnie pochwaliæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta chocia¿ natomiast praktyka fizyczne w okaza³ym szczeblu postanawiaj¹ o dobrym zegnaniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza jest kiedy niekiedy, podczas gdy krwawienie zaprzestaje, tudzie¿ jajniki kategorycznie obcuj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê dzia³aj¹ce s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Czas menopauzy jednak nie symbolizuje dla gêby pieknej katastrofy natomiast powinno siê z ni¹ siê zmierzyæ.

 
At 12:35 AM, Blogger oakleyses said...

louis vuitton handbags, oakley sunglasses, louboutin, longchamp outlet, nike shoes, louis vuitton outlet stores, chanel handbags, burberry outlet, prada outlet, jordan shoes, tiffany and co, michael kors outlet, tory burch outlet, louis vuitton outlet, longchamp handbags, nike free, true religion jeans, michael kors outlet, kate spade outlet, polo ralph lauren outlet, tiffany and co, prada handbags, polo ralph lauren outlet, michael kors outlet, michael kors outlet, longchamp handbags, oakley sunglasses, ray ban sunglasses, kate spade handbags, burberry outlet, louis vuitton outlet, louboutin outlet, louboutin, coach factory outlet, air max, air max, coach outlet, gucci outlet, christian louboutin shoes, michael kors outlet, coach purses, ray ban sunglasses, michael kors outlet, louis vuitton, coach outlet store online, true religion jeans, oakley sunglasses cheap

 
At 12:36 AM, Blogger oakleyses said...

ralph lauren, lululemon, air max, hollister, north face, nike air max, polo lacoste, vanessa bruno, timberland, vans pas cher, louboutin, louis vuitton, oakley pas cher, air max pas cher, nike roshe run, air max, true religion outlet, barbour, sac longchamp, air force, hollister, sac louis vuitton, nike free, polo ralph lauren, nike trainers, louis vuitton uk, nike roshe, sac hermes, longchamp, michael kors, sac burberry, sac guess, mulberry, new balance pas cher, converse pas cher, sac louis vuitton, hogan outlet, nike tn, north face, true religion outlet, ray ban pas cher, michael kors, air jordan, nike blazer, nike free pas cher, michael kors pas cher, abercrombie and fitch, ray ban sunglasses

 
At 12:36 AM, Blogger oakleyses said...

mac cosmetics, mont blanc, marc jacobs, canada goose outlet, nike huarache, vans shoes, soccer jerseys, hollister, giuseppe zanotti, beats by dre, abercrombie and fitch, longchamp, insanity workout, celine handbags, bottega veneta, ghd, nfl jerseys, north face outlet, chi flat iron, ugg boots, birkin bag, ugg australia, canada goose, herve leger, ugg pas cher, rolex watches, valentino shoes, canada goose uk, canada goose, ferragamo shoes, canada goose, ugg boots, uggs outlet, north face jackets, soccer shoes, asics running shoes, new balance shoes, p90x, lululemon outlet, canada goose jackets, mcm handbags, instyler, babyliss pro, ugg, wedding dresses, jimmy choo outlet, reebok outlet, nike roshe run

 
At 12:37 AM, Blogger oakleyses said...

parajumpers, karen millen, air max, converse, pandora charms, moncler, louboutin, moncler, links of london, lancel, juicy couture outlet, oakley, hollister, pandora charms, supra shoes, thomas sabo, canada goose, gucci, wedding dresses, timberland boots, swarovski crystal, air max, coach outlet store online, moncler, ray ban, canada goose, moncler, ugg, louis vuitton, swarovski, hollister, montre homme, moncler, hollister clothing store, ralph lauren, rolex watches, moncler outlet, moncler, iphone 6 cases, baseball bats, juicy couture outlet, toms shoes, vans, pandora jewelry, ugg, converse shoes

 

Post a Comment

<< Home